... Θεοτόκον, την πύλην την ουράνιον

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:109100 1260 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
... Θεοτόκον, την πύλην την ουράνιον
Υπότιτλος:
Μάθημα
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
24 Χ 17,5
Αριθμός φύλλων:
2
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Φυλάσσεται σε φύλλο λεπτού χάρτου εν είδει περικαλύμματος.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος 1 / Τετράδιο 14α

1


2


3


4