Ειρμολόγιο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110485 761 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειρμολόγιο
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Έτος:
1816-1817
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
23,8 Χ 17
Αριθμός φύλλων:
134
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας χωρίζεται σε τρία τεύχη, προχείρως σταχωμένα με μαλακό άσπρο χαρτόνι, στο οποίο επικολλήθηκε γκρίζο φύλλο χάρτου. Τετράδια 33, τετράφυλλα, με ενιαία αρίθμηση. Το τετράδιο 17 εξάφυλλο. Οι σσ. 132-136 άγραφες.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Α΄

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136