Ανθολογία (Εσπερινός)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110490 478 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία (Εσπερινός)
Κωδικογράφος:
Γρηγόριος Πρωτοψάλτης
Gregorios protopsaltes
Μελουργός:
Ιωάννης Κουκουζέλης, Γεώργιος Πανάρετος, Γεώργιος Κοντοπετρής, Μανουήλ Χρυσάφης, Ιωάννης Κλαδάς, Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Γεώργιος Κρης, Ιωάννης Δαμασκηνός, Μπαλάσης ιερεύς, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Γρηγόριος πρωτοψάλτης, Πέτρος Μπερεκέτης, Πέτρος Βυζάντιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1816-1817
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,2 Χ 16,2
Αριθμός φύλλων:
Α'-Γ'+1-206+α'
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Στάχωση πρόχειρη από χαρτόνι. Τετράδια 50, αριθμημένα από τον γραφέα, τετράφυλλα, εκτός του 11ου και του 21ου τα οποία είναι εξάφυλλα.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Γ΄

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211