Μηνολόγιο (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου) - Μηνολόγιο (Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:110507 939 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μηνολόγιο (Σεπτεμβρίου-Νοεμβρίου) - Μηνολόγιο (Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου)
Κωδικογράφος:
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ
Chourmouzios Chartofylax
Μελουργός:
Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Γρηγόριος πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1826 (;)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22 Χ 17,8 / 22 Χ 17,7
Αριθμός φύλλων:
σσ. 388 / 516
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Αστάχωτα. Φυλάσσονται σε Φάκελο από χαρτόνι. Στο χειρόγραφο Η' τετράδια 19, αριθμημένα από τον Χουρμούζιο Χαρτοφύλακα στη δεξιά ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Τα τετράδια 1-8 είναι οκτάφυλλα, τα 9-12 και 14-18 δωδεκάφυλλα, το 13 δεκαεξάφυλλο και το 19 ενδεκάφυλλο. Ένα φύλλο κ��μμένο μεταξύ των σσ. 378-379, χωρίς να δημιουργείται χάσμα. Στο χειρόγραφο Θ' τετράδια 22, αριθμημένα στην κάτω ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Τα τετράδια 1-21 είναι δωδεκάφυλλα και το 22 εξάφυλλο.
Αριθμός τεκμηρίου:
Φάκελος Η' - Φάκελος Θ'

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323


324


325


326


327


328


329


330


331


332


333


334


335


336


337


338


339


340


341


342


343


344


345


346


347


348


349


350


351


352


353


354


355


356


357


358


359


360


361


362


363


364


365


366


367


368


369


370


371


372


373


374


375


376


377


378


379


380


381


382


383


384


385


386


387


388


389


390


391


392


393


394


395


396


397


398


399


400


401


402


403


404


405


406


407


408


409


410


411


412


413


414


415


416


417


418


419


420


421


422


423


424


425


426


427


428


429


430


431


432


433


434


435


436


437


438


439


440


441


442


443


444


445


446


447


448


449


450


451


452


453