Βραχιόλι

Κόσμημα uoadl:111957 1146 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
877
Ονομασία:
Βραχιόλι
Ημερομηνία καταγραφής:
19730101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
800 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Περιγραφή:
Βραχιόλι παλαιό.

1


2


3