Καρφίτσα

Κόσμημα uoadl:111964 1262 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
996
Ονομασία:
Καρφίτσα
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
2.500 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο

1


2