Ζώνη

Κόσμημα uoadl:112012 1156 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
970
Ονομασία:
Ζώνη
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Γεωγραφική περιοχή:
Θράκη
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
15.000 δρχ.
Υλικό:
Δέρμα
Μέταλλο
Σημειώσεις:
Ζώνη ρωσσική.

1


2


3


4