Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112480 419 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1019
Ονομασία:
Κιουστέκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19760101
Γεωγραφική περιοχή:
Μακεδονία
Πόλη / Χωριό:
Γιδάς
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
6.500 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο

1