Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112498 469 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1020
Ονομασία:
Πόρπη
Ημερομηνία καταγραφής:
19760101
Γεωγραφική περιοχή:
Θεσσαλία
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
6.500 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Περιγραφή:
Πόρπη συρματερή.

1