Καρφίτσα

Κόσμημα uoadl:112503 365 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
878
Ονομασία:
Καρφίτσα
Ημερομηνία καταγραφής:
19730101
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκάδα
Πόλη / Χωριό:
Λευκάδα
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
550 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο

1


2