Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112506 386 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1011
Ονομασία:
Κιουστέκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19760101
Γεωγραφική περιοχή:
Μακεδονία
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
12.500 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο
Άλλο

1


2