Γιορντάνι

Κόσμημα uoadl:112511 511 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
975
Ονομασία:
Γιορντάνι
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
4.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο

1


2