Φεσάκι

Κόσμημα uoadl:112515 494 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1050
Ονομασία:
Φεσάκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19790101
Γεωγραφική περιοχή:
Αττική
Πόλη / Χωριό:
Μέγαρα
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
22.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Ύφασμα

1