Γιορντάνι

Κόσμημα uoadl:112520 394 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1007
Ονομασία:
Γιορντάνι
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
7.212 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Περιγραφή:
Γιορντάνι με κοκοράκια.

1


2