Καρφίτσα

Κόσμημα uoadl:112754 1003 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
990
Ονομασία:
Καρφίτσα
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Γεωγραφική περιοχή:
Λευκάδα
Πόλη / Χωριό:
Λευκάδα
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
4.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο

1


2