Κιουστέκι

Κόσμημα uoadl:112760 1140 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1005
Ονομασία:
Κιουστέκι
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
12.000 δρχ.
Υλικό:
Άλλο
Μέταλλο
Περιγραφή:
Συρματερός σταυραετός.

1


2