Πόρπη

Κόσμημα uoadl:112765 931 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
963
Ονομασία:
Πόρπη
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
15.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο

1


2