Ασημοσουγιάς

Κόσμημα uoadl:112786 1003 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1003
Ονομασία:
Ασημοσουγιάς
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
13.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο

1