Κολιέ

Κόσμημα uoadl:112796 1011 Αναγνώσεις

Αριθμός εισαγωγής:
1002
Ονομασία:
Κολιέ
Ημερομηνία καταγραφής:
19750101
Γεωγραφική περιοχή:
Μακεδονία
Τρόπος προέλευσης:
Αγορά
Τιμή αγοράς:
11.000 δρχ.
Υλικό:
Μέταλλο

1