Δημώδη άσματα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124844 1820 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δημώδη άσματα
Κωδικογράφος:
Γεώργιος Κωνσταντίνου πρωτοψάλτης Ιωαννίνων
Georgios Konstantinou protopsaltes of Ioannina
Georgios Konstantinou protopsaltes de Ioannina
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
20 x 14,4 / 17 x 11,5
Αριθμός φύλλων:
112
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος αρκετά καλή. Σε κάποια φύλλα η μελάνη κατέστη εξίτηλη λόγω της υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με φύλλο χάρτου κυανού χρώματος. Η ράχη φέρει δερμάτινη επικάλυψη. Επ' αυτής χρυσότυπη διακόσμηση. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Τα φφ. 1 και 110 -112, αρχικώς παράφυλλα, συναριθμήθηκαν ως φύλλα του κώδικος.
Αριθμός τεκμηρίου:
3 / 104

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107