Θεωρητικό Αποστόλου Κώνστα

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124845 1975 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικό Αποστόλου Κώνστα
Μελουργός:
Απόστολος Κώνστας
Αιώνας:
ΙΘ' (αρχές)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,5 χ 11,5 / 12,2 χ 6,7
Αριθμός φύλλων:
Α΄-ΚΑ΄ + σσ. 206 + α΄-κγ΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα. Όμοια διακόσμηση στις δύο όψεις: περιμετρικώς μία ταινία σχηματιζόμενη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας πλεκτικού σχεδίου. Στο εμπροσθόφυλλο κεντρική έκτυπη σφραγίδα παριστάνουσα τη Σταύρωση με φυτοειδή διάκοσμο. Ανάλογη σφραγίδα στο οπισθόφυλλο παριστάνουσα την Θεοτόκο Βρεφοκρατούσα. Στη ράχη διακρίνονται τα νεύρα και εγχάρακτες διακοσμητικές γραμμές. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτο��.
Αριθμός τεκμηρίου:
7 / 157

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105