Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124850 1554 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου
Κωδικογράφος:
Ιωνάς Κανελόπουλος ιερομόναχος Χαλκιανίτης
Ionas Kanelopoulos Chalkianites priest-monk
Ionas Kanelopoulos Chalkianites pretre-moine
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Πέτρος Βυζάντιος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Έτος:
1810
Ύλη:
paper
Διαστάσεις:
17,8 x 11,8 / 13 x 7
Αριθμός φύλλων:
1-208 + α΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος αρκετά καλή. Στα πρώτα και στα τελευταία φύλλα απλωμένες κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με βυσσινόχροο δέρμα, φθαρμένο στις γωνίες και στα κεφαλάρια. Όμοια διακόσμηση στις δύο όψεις: περιμετρικώς διακοσμητική ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας πλεκτικού σχεδίου. Στις τέσσερεις γωνίες του εσωτερικού πλαισίου τριγωνικές σφραγίδες με το ίδιο σχέδιο και στο κέντρο ρομβοειδής φυτόσχημη σφραγίδα. Όλη η διακόσμηση χρυσότυπη. Εσωτερικώς των σταχωμάτων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου. Τετράδια 27, αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Κάποιες ενδείξεις αριθμήσεως τετραδίων απεκόπησαν κατά το ξάκρισμα. Τα τετράδια 13 και 14 τετράφυλλα. Το φ. 100 άγραφο.
Σημειώσεις:
Στην άνω ώα του φύλλου 1α αναγράφεται:
Αριθμός τεκμηρίου:
10 / 162

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211