Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του Νέου) - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124859 1700 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του Νέου) - Ανθολογία
Μελουργός:
Χρυσάφης ο Νεός, Θεοφάνης Καρύκης, Πέτρος Μπερεκέτης
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
15,8 x 10,5 / 10,5 x 6,5
Αριθμός φύλλων:
Α΄-ΙΓ΄ + 1-109 + α΄-οη΄
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε καλή κατάσταση. Ενιαχού στις ώες κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με βυσσινόχρ��ο δέρμα. Εξωτερικώς, εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα πλαίσια και άλλες διαγώνιες τρίγωνα. Στο κέντρο τέσσερεις σφραγίδες φυτοειδούς σχεδίου. Τα κεφαλάρια από κίτρινη κλωστή. Εσωτερικώς, φύλλα χάρτου επικολλημένα. Σποραδικές ενδείξεις αριθμήσεως τετραδίων. Στο φ. 102α το κείμενο από άλλον γραφέα. Στα παράφυλλα οα-οβ΄ καταγράφεται το κοινωνικό της Πεντηκοστής από άλλον γραφέα.
Σημειώσεις:
Στο φ. 1α το κτητορικό σημείωμα: υπάρχει αυτη η βίβλος καμού / Βασιλείου αναγνώστη και ///.
Αριθμός τεκμηρίου:
12 / 165

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111