Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124871 1576 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία
Μελουργός:
Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Βυζάντιος, Ιωάννης Γλυκύς, Πέτρος Μπερεκέτης, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Μπαλάσης ιερεύς, Γερμανός Νέων Πατρών, Ζαχαρίας χανεντές, Ιωάννης Κουκουζέλης, Ξένος Κορώνης, Αντώνιος ιερεύς και οικονόμος, Ιωάννης Κλαδάς, Παναγιώτης Χαλάτζογλου, Μελέτιος Σιναΐτης ο Κρής
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,5 x 11,5 / 11,6 x 6,5
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Γ΄ +1-319 +α΄-γ΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο δέρμα, ενιαχού απεξεσμένο. Το εμπροσθόφυλλο έχει αποσυνδεθεί από το σώμα του βιβλίου. Η ράχη εξέπεσε. Διακρίνεται διακόσμηση με εγχάρακτες γραμμές που δημιουργούν ομόκεντρα παραλληλόγραμμα πλαίσια. Στις τέσσερεις εσωτερικές γωνίες του κεντρικού πλαισίου τριγωνικές σφραγίδες με φυτοειδή πλέγματα και μία κεντρική σε ρομβοειδές σχήμα με φυτοειδή σχέδια. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου. Τρία παράφυλλα στην αρχή και στο τέλος. Μεταξύ τω�� φφ. 121-122 ένα φύλλο κομμένο. Στο τέλος του κώδικος συσταχώθηκε ένα φύλλο, προερχόμενο από άλλο χειρόγραφο, περιέχον το α΄ θεοτοκίο στιχηρό του β΄ ήχου "Παρήλθεν η σκιά του νόμου", το α΄ στιχηρό των αποστίχων "Η ανάστασίς σου, Χριστέ Σωτήρ, άπασαν εφώτισε την οικουμένην" και το α΄ εκ των κατ' αλφάβητον στιχηρών "Διά ξύλου, Σώτερ, κατήργησας την του ξύλου κατάραν" του αυτού ήχου.
Αριθμός τεκμηρίου:
14 / 167

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287


288


289


290


291


292


293


294


295


296


297


298


299


300


301


302


303


304


305


306


307


308


309


310


311


312


313


314


315


316


317


318


319


320


321


322


323