Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124873 1810 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ανθολογία
Κωδικογράφος:
Απόστολος Κώνστας
Apostolos Konstas
Μελουργός:
Μανουήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Δαμασκηνός, Πέτρος Πελοποννήσιος, Χρυσάφης ο νέος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Πέτρος Βυζάντιος, Ιάκωβος πρωτοψάλτης, Ιωάννης Κουκουζέλης
Αιώνας:
ΙΘ΄ (αρχές)
Ύλη:
paper
Διαστάσεις:
17,6 χ 12 / 12 χ 6,7
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Β΄ + 1-115 +α΄-κ΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα. Όμοια διακόσμηση στις δύο όψεις: περιμετρικά μία ταινία σχηματιζομένη από σφραγίδα φυτοειδούς πλέγματος, στο κέντρο του πλαισίου μικρή σφραγίδα άνθους. Στη ράχη διακρίνονται τα νεύρα και μεταξύ αυτών διακοσμητικές σφραγίδες άνθους. Όλη η διακόσμηση φέρει χρυσοτυπία. Εσωτερικώς των σταχωμάτων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Δύο παράφυλλα στο εμπρσθόφυλλο και είκοσι στο οπισθόφυλλο. Τετράδια 15, αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα δεξιά του τελευταίου φύλλου κάθε τετραδίου. Το τετράδιο 4 εξάφυλλο, το τετράδιο 7 δεκάφυλλο.
Αριθμός τεκμηρίου:
15 / 169

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117