Θεωρητικές συγγραφές [Ιωάννου Λάσκαρη, Μανουήλ Χρυσάφη, Ιωάννου Πλουσιαδηνού και ανώνυμες]

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124876 1660 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές συγγραφές [Ιωάννου Λάσκαρη, Μανουήλ Χρυσάφη, Ιωάννου Πλουσιαδηνού και ανώνυμες]
Αιώνας:
ΙΖ' - ΙΗ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
14,3 x 11 / 10 x 6,3
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Β΄ + 1-76 + α΄-β΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου με σκουρόχρωμη δερμάτινη επικάλυψη, επί της οποίας περίτεχνες χαρακώσεις. Στο εμπροσθόφυλλο μεταλλικές διακοσμήσεις. Ίχνη ενός κλείστρου. Δύο παράφυλλα στην αρχή και ένα στο τέλος. Τετράδια αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα της recto όψεως του πρώτου και της verso όψεως του τελευταίου φύλλου κάθε τετραδίου. Διακρίνονται μόνο οι ενδείξεις αριθμήσεως των τετραδίων α'-θ' (φ. 1 - 64), οι υπόλοιπες απεκόπησαν κατά το ξάκρισμα.
Αριθμός τεκμηρίου:
16 / 170

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79