Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124888 1489 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Μπαλάσης ιερεύς, Γερμανός Νέων Πατρών, Σταυρινός, Δανιήλ πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17, 4 x 12 / 12,8 x 7
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Θ΄ + 1-143 + α΄-κ΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με οθωμανική μαρμαρόκολλα σε σκούρα χρώματα. Η ράχη φέρει υφασμάτινη επένδυσ�� χρώματος μαύρου. Στο εσωτερικό επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου. Τα πλευρικά πάχη βαμμένα. Το σώμα του βιβλίου αποσυνδεδεμένο από τη στάχωση. Τετράδια αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα αριστερά του πρώτου φύλλου ή στην κάτω ώα δεξιά του τελευταίου φύλλου κάθε τετραδίου, ως εξής: β΄ - θ΄, 10 - 16, ιζ΄ - ιθ΄ και 20 - 21. Το τετράδιο ιθ΄ δεκάφυλλο. Μεταξύ των φφ. 134 - 135 και 142 -143 ένα φύλλο κομμένο.
Αριθμός τεκμηρίου:
17 / 171

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150