Συλλογή ασμάτων

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124895 2028 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Συλλογή ασμάτων
Κωδικογράφος:
Πέτρος Βυζάντιος
Petros Byzantios
Αιώνας:
ΙΗ΄ (τέλη)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,7 x 12 / 11 x 7
Αριθμός φύλλων:
160
Σημειογραφία:
Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος πολύ καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με δέρμα καστανού ανοικτού χρώματος. Στις δύο όψεις εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν παραλληλόγραμμα και τρίγωνα. Εσωτερικώς επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Σημειώσεις:
Στο επικολλημένο στο οπισθόφυλλο παράφυλλο: 1812: Ιουνίου 15:- / Το παρόν έχει εξωτερικά άσματα, τα οποία / μάς παρέδωσαν ο Διδάσκαλος Κύριος Ακάκιος / και /// ο Μαθητής αυτού Ιερομόναχος /// Ιωνάς Κανελλόπουλος εκ Χαλκιάνων.
Αριθμός τεκμηρίου:
19 / 173

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162