Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Πέτρου Βυζαντίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124898 1595 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο Πέτρου Πελοποννησίου - Πέτρου Βυζαντίου - Ανθολογία
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Δανιήλ πρωτοψάλτης, Ιωάννης Τραπεζούντιος
Αιώνας:
ΙΘ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,9 x 11,9 / 11, 7 x 7,5
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Β΄ + 1-120 + α΄-β΄
Σημειογραφία:
Εξηγητική (προ της Νέας Μεθόδου)
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος πολύ καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με δέρμα καστανού χρώματος. Όμοια διακόσμηση στις δύο όψεις: εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα πλαίσια, στις τέσσερεις γωνίες του εσωτερικού πλαισίου και στο κέντρο σφραγίδα φ��λλου. Μία ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενη σφραγίδα πλεκτικού σχεδίου. Στη ράχη διακρίνονται τα νεύρα και εκατέρωθεν αυτών σφραγίδες φύλλων. Η διακόσμηση φέρει χρυσοτυπία. Εσωτερικώς των σταχωμάτων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου. Τετράδια ζ΄ και φύλλα 64 αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα δεξιά του τελευταίου φύλλου κάθε τετραδίου.
Αριθμός τεκμηρίου:
21 / 175

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123