Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου)

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124899 1853 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου)
Μελουργός:
Ιωάννης Δαμασκηνός, Χρυσάφης ο νέος, Ιωάννης Γλυκύς
Αιώνας:
ΙΖ' (τέλη)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,2 x 11,8 / 11,5 x 7,5
Αριθμός φύλλων:
109 + θ΄
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος μέτρια. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με σκουρόχρωμο δέρμα, αρκετά φθαρμένο. Στις δύο πινακίδες, περιμετρικά μία ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας πλεκτικού σχεδίου. Στις τέσσερεις εσωτερικές γωνίες σφραγίδα άνθους και στο κέντρο ρομβοειδής, φυτόσχημη σφραγίδα. Η διακόσμηση χρυσότυπη. Τετράδια 14 αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα δεξιά του πρώτου φύλλο�� κάθε τετραδίου.
Αριθμός τεκμηρίου:
22 / 176

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112