Μουσικές - Τυπικές σημειώσεις

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124922 1698 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Μουσικές - Τυπικές σημειώσεις
Κωδικογράφος:
Κωνσταντίνος πρωτοψάλτης
Konstantinos protopsaltes
Αιώνας:
ΙΘ' (μέσα)
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,7Χ 11
Αριθμός φύλλων:
Α' + 1-77
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος καλή. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου με δερμάτινη επικάλυψη. Όμοια διακόσμηση στις δύο όψεις: μία τανία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας πλεκτικού σχεδίου και στο κέντρο μία ευμεγέθης φυτόσχημη σφραγίδα σε σχήμα ρόμβου. Στη ράχη λεπτές χαρακώσεις. Η διακόσμηση χρυσότυπη. Αρίθμηση σελίδων μέχρι τον αριθμού 89, εφεξής αρίθμηση φύλλων. Από του φ. 121β μέχρι τέλους του κώδικος το κείμενο γραμμένο αντιστρόφως.
Αριθμός τεκμηρίου:
24 / 178

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67