Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124934 1826 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιμάταριο Χρυσάφη του νέου
Μελουργός:
Χρυσάφης ο νέος
Αιώνας:
ΙΖ' - ΙΗ'
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
16,8 x 11,5 / 12,5 x 8 - 12,8 x 6,5
Αριθμός φύλλων:
115
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. Στις ώες των φύλλων απλωμένες κηλίδες υγρασίας. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με μαύρο δέρμα, ιδιαιτέρως φθαρμένο και σητόβρωτο. Το άνω κεφαλάρι πλήρως κατεστραμμένο. Διακρίνεται αμυδρώς διακόσμηση με έντυπες σφραγίδες. Αρίθμηση σελίδων μέχρι του αριθμού 112, εφεξής αρίθμηση φύλλων. Το πρώτο φύλλο διέλαθε της αριθμήσεως. Μεταξύ των σσ. 12-13 ένα φύλλο κομμένο.
Αριθμός τεκμηρίου:
25 / 179

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118