Δοξαστάριο Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου Πέτρου Πελοποννησίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124935 1444 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Δοξαστάριο Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου Πέτρου Πελοποννησίου
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1817
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,7 χ 12 / 13, 2 χ 8
Αριθμός φύλλων:
Α΄ +1-96
Σημειογραφία:
Εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε κακή κατάσταση. Οι μελάνες διεπότισαν το χάρτη και ο κώδικας κατέστη δυσανάγνωστος. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα, φθαρμένο στις γωνίες και στα κεφαλάρια. Στις τέσσερεις γωνίες κάθε εξωφύλλου έντυπες σφραγίδες ανθέων. Στη ράχη εκατέρωθεν των νεύρων εγχάρακτες γραμμές και σφραγίδες άνθους. Όλη η διακόσμηση φέρει χρυσοτυπία. Εσωτερικώς των πινακίδων επικολλημένα φύλλα διακοσμητικού χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
26 / 180

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99