Θεωρητικές συγγραφές [ψευδο-Δαμασκηνού, Μανουήλ Χρυσάφη, Δημητρίου Ταμία, Παχωμίου Ρουσάνου, Κυρίλλου Μαρμαρινού] - Λειτουργία των Προηγιασμένων

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124975 669 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές συγγραφές [ψευδο-Δαμασκηνού, Μανουήλ Χρυσάφη, Δημητρίου Ταμία, Παχωμίου Ρουσάνου, Κυρίλλου Μαρμαρινού] - Λειτουργία των Προηγιασμένων
Μελουργός:
Ιωάννης Δαμασκηνός, Λογγίνος μοναχός, Μανουήλ Χρυσάφης, Παγκράτιος μοναχός, Χρυσάφης ο νέος, Ιωάννης Κουκουζέλης, Γεώργιος Ραιδεστηνός, Μπαλάσης ιερεύς, Ιωάννης Κλαδάς, Μάρκος Ευγενικός, Νικηφόρος Ηθικός, Ξένος Κορώνης, Γαβριήλ ο εξ Αγχιάλου
Αιώνας:
ΙΗ'
Έτος:
1781
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
24,1 x 17,1 / 17 χ 10,2
Αριθμός φύλλων:
Α΄ + 1-159 + α΄
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με βυσσινόχροο δέρμα. Εξωτερι��ώς στις δύο πινακίδες εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα πλαίσια. Εντός του εσωτερικού πλαισίου, περιμετρικά μία ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας άνθους. Στις τέσσερεις γωνίες φυτόσχημη σφραγίδα και ένα δεύτερο πλαίσιο διακοσμημένο με δύο όμοιες, καθέτως διατεταγμένες, σφραγίδες. Στη ράχη μεταξύ των νεύρων φυτοειδή πλέγματα και η αναγραφή ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ Ι. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ. Η διακόσμηση φέρει χρυσοτυπία. Στο εσωτερικό των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Το περιέχον τις θεωρητικές συγγραφές τμήμα του κώδικος φέρει σελιδαρίθμηση από τον γραφέα. Μεταγενεστέρως ο κώδικας αριθμήθηκε ανά φύλλο, παραλειφθέντος του αριθμού 45 και διαλαθόντων των φύλλων 71α και 84α. Τετράδια: α΄ - ιγ΄ οκτάφυλλα (φ. 1 - 102) και 1 - 11 τετράφυλλα (φ. 117 - 159). Μετά το φ. 159 ένα φύλλο κομμένο.
Σημειώσεις:
Στο φ. 96 το κωδικογραφικό σημείωμα: Είληφε πέρας η παρούσα μελίρρυτος της μου:/σικής γραμματικής, εν έτει αψπα΄ / εν μηνί Αυγούστω, εύχεσθε / υπέρ ημών προς Θεόν οι / μέτα ταύτα εντευξό/μενοι.
Αριθμός τεκμηρίου:
35 / 188α

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163