Θεωρητικές συγγραφές [Γαβριήλ ιερομονάχου, Μανουήλ Χρυσάφη, Εμμανουήλ ιερέως Κρητός]

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:124976 640 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Θεωρητικές συγγραφές [Γαβριήλ ιερομονάχου, Μανουήλ Χρυσάφη, Εμμανουήλ ιερέως Κρητός]
Αιώνας:
ΙΗ΄
Έτος:
1700
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22,6 x 16, 5
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Β΄ + 1-68 + α΄-β΄
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανόχροο δέρμα. Εξωτερικώς των δύο πινακίδων περιμετρικά μία ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας άνθους και πλεκτικού σχεδίου. Στις τέσσερεις γωνίες τριγωνικές φυτόσχημες σφραγίδες και στο κέντρο ρομβοειδής σφραγίδα ανθέων. Στη ράχη μεταξύ των νεύρων φυτοειδείς σφραγίδες. Σώζονται τα δύο κλείστρα από δερμάτινους ιμάντες απολήγοντες σε μεταλλικούς θηλυκωτήρες. Στο εσωτερικό των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Σποραδικές ενδείξεις αριθμήσεως τετραδίων από τον γραφέα στην κάτω ώα δεξιά του τελευταίου φύλλου του τετραδίου.
Σημειώσεις:
Στο φ. 32α το κωδικογραφικό σημείωμα: εγράφησαν διά χειρός διονυσίου θύτου, Ιωαννίτου, εν αιγύ/πτω, εν τω μετοχίω του θεοβαδίστου όρους σινά / /// εν μηνί αυγούστω ///
Αριθμός τεκμηρίου:
36 / 188β

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70