Στιχηράριο

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125029 539 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στιχηράριο
Αιώνας:
ΙΔ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,7 x 14,5 / 15,5 x 9,5
Αριθμός φύλλων:
Α΄ +1-197 +α΄
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας είναι ένα βυζαντινό Στιχηράριο, ακέφαλο, αρχόμενο από του φ. 16. Τα φφ. 1 - 15, μεταγενεστέρου γραφέως, είναι επίσης τμήμα Στιχηραρίου περιέχον τα στιχηρά ιδιόμελα από α΄ έως ιδ΄ Σεπτεμβρίου. Διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Σε κάποια φύλλα κηλίδες υγρασίας, οι ώες μαυρισμένες. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με βυσσινόχροο δέρμα. Εξωτερικώς των πινακίδων εγχάρακτες γραμμές και μία ταινία σχηματιζομένη από επαναλαμβανόμενο τύπο σφραγίδας άνθους. Στο εμπροσθόφυλλο, εντός του εσωτερικού πλαισίου ρομβοειδής σφραγίδα παριστάνουσα τον Προφήτη Δαυίδ. Αντιστοίχως, στο οπισθόφυλλο σφραγίδα με φυτόσχημο πλέγμα. Στη ράχη μεταξύ των νεύρων σφραγίδες άνθους. Στο εσωτερικό των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου.
Αριθμός τεκμηρίου:
41 / 191

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200