Στιχηράριο Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου Γερμανού Νέων Πατρών

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125118 651 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Στιχηράριο Τριωδίου - Πεντηκοσταρίου Γερμανού Νέων Πατρών
Μελουργός:
Γερμανός Νέων Πατρών
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
22 x 16 / 16,1 x 10,5
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Γ΄ +1-284 +α΄-β΄
Σημειογραφία:
Μέση πλήρης
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε πολύ καλή κατάσταση. Σε κάποια φύλλα κηλίδες υγρασίας, οι ώες μαυρισμένες. Στάχωση από ξύλινες πινακίδες επικαλυμμένες με καστανό δέρμα. Εξωτερικώς των πινακίδων εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν ομόκεντρα πλαίσια. Στις τέσσερεις γωνίες του σχηματιζομένου πλαισίου τριγωνικές φυτοειδείς σφραγίδες. Στο εμπροσθόφυλλο κεντρική ρομβοειδής σφραγίδα παριστάνουσα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Αντιστοίχως, στο οπισθόφυλλο κεντρική σφραγίδα με τη Σταύρωση. Στη ράχη μεταξύ των νεύρων σφραγίδες άνθους. Δύο κλείστρα από δερμάτινους ιμάντες απολήγοντες σε μεταλλικούς θηλυκωτήρες. Σώζεται το κάτω κεφαλάρι από κίτρινη και πράσινη κλωστή. Στο εσωτερικό των πινακίδων επικολλημένα φύλλα χάρτου. Τετράδια λστ΄ αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Το θ΄ τετράδιο επτάφυλλο, το κ΄ εξάφυλ��ο. Μεταξύ των φφ. 68-69 και 157-158 ένα και δύο φύλλα κομμένα, αντιστοίχως.
Σημειώσεις:
Στη verso όψη του παραφύλλου Γ΄: Γερμανός Νέων Πατρών ήκμασε τω 1670.
Αριθμός τεκμηρίου:
46 / 196

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


203


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


229


230


231


232


233


234


235


236


237


238


239


240


241


242


243


244


245


246


247


248


249


250


251


252


253


254


255


256


257


258


259


260


261


262


263


264


265


266


267


268


269


270


271


272


273


274


275


276


277


278


279


280


281


282


283


284


285


286


287