Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου) - Ανθολογία Στιχηραρίου Γερμανού Νέων Πατρών - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:125119 584 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Αναστασιματάριο (Χρυσάφη του νέου) - Ανθολογία Στιχηραρίου Γερμανού Νέων Πατρών - Ανθολογία
Μελουργός:
Γερμανός Νέων Πατρών, Χρυσάφης ο νέος, Πέτρος Μπερεκέτης, Μπαλάσης ιερεύς, Μανουήλ Γαζής, Μελχισεδέκ Ραιδεστού, Μανουήλ Χρυσάφης, Ξένος Κορώνης, Ιωάννης Τραπεζούντιος, Θεοφάνης Καρύκης, Ιωακείμ Βιζύης, Νικηφόρος Ηθικός, Ιωάννης Γλυκύς, Αθανάσιος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, Δαμιανός ιερομόναχος Βατοπεδινός
Αιώνας:
ΙΗ΄
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
21,6 x 17 / 16,5 χ 12
Αριθμός φύλλων:
Α΄-Β΄ + 1-185 + α΄
Σημειογραφία:
Πρωτότυπη - εξηγητική
Κωδικολογικά στοιχεία:
Ο κώδικας διατηρείται σε μέτρια κατάσταση. Το εμπροσθόφυλλο έχει αποσυνδεθεί από τη στάχωση, η ράχη και το οπισθόφυλλο εξέπεσαν. Σε αντικατάσταση του οπισθοφύλλου προσηρτήθη πινακίδα χαρτονίου. Στα πρ��τα ��αι στα τελευταία φύλλα κηλίδες υγρασίας, οι ώες μαυρισμένες. Στάχωση από πινακίδες χαρτονίου επικαλυμμένες με καστανό δέρμα. Στο εμπροσθόφυλλο διακρίνονται αμυδρά έντυπες διακοσμητικές σφραγίδες. Εσωτερικώς επικολλημένο φύλλο χάρτου. Τετράδια κε΄ και 4 φύλλα αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα δεξιά του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Τα τετράδια θ΄ και ιη΄δεν φέρουν ένδειξη αριθμήσεως. Τα τετράδια γ΄, ιστ΄, ιη΄, ιθ΄, κβ΄ και κδ΄ εξάφυλλα, το θ΄ δεκάφυλλο. Μεταξύ των φφ. 67-68, 132-133 και 181-182 φύλλα κομμένα. Τα φφ. 68 και 132β άγραφα. Τα φφ. 63-67, 131-132 και 182-185 από άλλον, δεύτερο γραφέα. Στα φφ. 66 και 67 σημαδόφωνα άνευ ποιητικού κειμένου.
Σημειώσεις:
Στην κάτω ώα του φ. 1α: +εκ των του νικολάου, του εκ της τήνου νήσου / και την επούλησε και την έπιρα εγο / /// Το υπόλοιπο δυσανάγνωστο.
Αριθμός τεκμηρίου:
47 / 197

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187