Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:126794 1195 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Ειρμολόγιο Πέτρου Πελοποννησίου - Ανθολογία
Κωδικογράφος:
Προηγούμενος Ιωαννίκιος Ιβηρίτης
Ioannikios Everetes, proegoumenos
Μελουργός:
Πέτρος Πελοποννήσιος, Χουρμούζιος Χαρτοφύλαξ, Ιωάννης πρωτοψάλτης, Μανουήλ πρωτοψάλτης
Αιώνας:
ΙΘ'
Έτος:
1824
Ύλη:
Χαρτί
Διαστάσεις:
17,7 Χ 12,3 / 13 Χ 8,5
Αριθμός φύλλων:
Α'-Β'+1-182+α'-γ'
Σημειογραφία:
Νέας Μεθόδου
Κωδικολογικά στοιχεία:
Κατάσταση του κώδικος άριστη. Στάχωση από πινακίδες χατονίου επικαλυμμένες με καστανόχροο δέρμα (marbling). Εξωτερικώς, τρεις εγχάρακτες γραμμές δημιουργούν παραλληλόγραμμα ομόκεντρα πλαίσια. Στη ράχη διακριτέα τα νεύρα. Κεφαλάρια από κίτρινη και κόκκινη κλωστή. Τα πλευρικά πάχη βαμμένα κόκκινα. Τετράδια 24 αριθμημένα από τον γραφέα στην κάτω ώα του πρώτου φύλλου κάθε τετραδίου. Το τετράδιο 6 πεντάφυλλο και το 20 δίφυλλο. Μεταξύ των φφ. 151-152 κομμένα φύλλα. Το φ. 175β άγραφο.
Σημειώσεις:
Στο παράφυλλο Β'v το κωδικογραφικό σημείωμα: + Ειρμολόγιον των καταβασιών / εγράφη δια χειρός προη/γουμένου Ιωαννικίου ιβηρίτου / εγράφη κατά το έτος αωκδ:-
Αριθμός τεκμηρίου:
137 / 276

1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


42


43


44


45


46


47


48


49


50


51


52


53


54


55


56


57


58


59


60


61


62


63


64


65


66


67


68


69


70


71


72


73


74


75


76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98


99


100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185