Συνεδρίαση Β΄: 25 Σεπτεμβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1350 682 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Β΄: 25 Σεπτεμβρίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18760925
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Εθνική Βιβλιοθήκη
Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Υποτροφίες, Αριστεία
Περιουσία Πανεπιστημίου
Οικονομικά
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Λέξεις-κλειδιά:
Π. Ρομπότης, βιβλία
Γ. Τερζής
Α. Κόνσολας
Παρασκευάς Νικολάου, υποτροφία
Κτήματα Ιεραπόλεως
Α. Δημητριάδης
Ν. Καλογεράς
Σακελλάριος Λουκάς Ευταξίας
Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα
Φαρμακευτικό Φροντιστήριο
Χημείο
Επιτροπή Ολυμπίων
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6