Συνεδρίαση Γ΄: 9 Οκτωβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1352 669 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Γ΄: 9 Οκτωβρίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18761009
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Προσωπικό
Φοιτητικά
Οικονομικά
Ονόματα
Διεθνείς Σχέσεις Πανεπιστημίου
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Εξετάσεις - Διαγωνίσματα
Λέξεις-κλειδιά:
Εγγραφές, παράταση προθεσμίας
Αθ. Δημητριάδης
Αυτοκράτορας Βρασιλίας
Βοτανικό Μουσείο
Ιατρική Σχολή, εξεταστικά τμήματα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4