Συνεδρίαση Ε΄: 16 Δεκεμβρίου 1876

Πρακτικά uoadl:1354 653 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση Ε΄: 16 Δεκεμβρίου 1876
Χρονική κάλυψη:
18761216
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Υποτροφίες, Αριστεία
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Διδακτικό Προσωπικό
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Δικαστικά – Νομικά
Περιουσία Πανεπιστημίου
Κανονισμοί
Προσωπικό
Οικονομικά
Φοιτητικά
Λόγοι
Τελετές
Ονόματα
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Επιτροπές, Εφορείες, Συμβούλια
Λέξεις-κλειδιά:
Φίλιππος Παπαδόπουλος, υπότροφος Θεολογικής Σχολής
Ολιβιέ
Εγγραφές
Ν. Κοτζιάς
Κ. Παπαρρηγόπουλος, Ιστορία
Σακελλαρόπουλος
Π. Αποστολίδης, δίκη
Σταυρούλα Γ. Καραγιαννοπούλου
Οικονομική επιτροπή
Γ. Λασάνης, οικόπεδο
Δημ. Βούρβαχης
Γ. Χ. Ζιάβρας
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Τρεις Ιεράρχες
Γλάδστων
Εξελεγκτική επιτροπή
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6