Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1877

Πρακτικά uoadl:1356 854 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 28 Ιανουαρίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770128
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Δ. Μαυροκορδάτος, κληροδότημα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2