Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1877

Πρακτικά uoadl:1360 178 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 14 Απριλίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770414
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Ονόματα
Κανονισμοί
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Σχολή Πολιτικών Επιστημών, σύσταση
Προακαδημαϊκη Σχολή, σύσταση
Θ. Ρουβάς
Προσωρινός κανονισμός του πανεπιστημίου
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4