Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1877

Πρακτικά uoadl:1361 147 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 18 Απριλίου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770418
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Φοιτητικά
Οικονομικά
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Λέξεις-κλειδιά:
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Γ. Ζιάβρας
Επιμίσθια
Γ. Ζαβιτσάνος
Αν. Χρηστομάνος
Προϋπολογισμός
Δ. Κοκκίδης, Αστρονομία
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3