Συνεδρίαση: 27 Μαΐου 1877

Πρακτικά uoadl:1365 189 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 27 Μαΐου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770527
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Συλλογές
Αιτήσεις – Αναφορές
Ονόματα
Διδακτικό Προσωπικό
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Θ. Ελδράϊχ
Ροδοκανάκειος Συλλογή
Γ. Ζαβιτσάνος
Μονή Βατοπαιδινού
Θ. Αφεντούλης
Προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3