Συνεδρίαση: 12 Αυγούστου 1877

Πρακτικά uoadl:1366 186 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 12 Αυγούστου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770812
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Κηδείες – Μνημόσυνα – Συλλυπητήρια – Ευχαριστήρια
Κληροδοτήματα – Δωρεές κ.λ.π.
Υλικοτεχνική Υποδομή - Επισκευές - Εξοπλισμός
Παραρτήματα – Προσαρτήματα
Συλλογές
Χώροι Ασκήσεων και Εφαρμογών
Βοηθητικό Διδακτικό Προσωπικό
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Οικονομικά
Λέξεις-κλειδιά:
Χήρα Λευκίου
Γ. Παπασλιώτης
Barlow, κληροδότημα
Αστυκλινική
Φυτολογικό Μουσείο
Φυσιογραφικό Μουσείο
Φυτολογική Συλλογή
Χημείο
Ι. Γιάν
Αν. Χρηστομάνος
Προϋπολογισμός
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3


4


5


6


7


8


9