Συνεδρίαση: 22 Αυγούστου 1877

Πρακτικά uoadl:1369 164 Αναγνώσεις

Τίτλος:
Συνεδρίαση: 22 Αυγούστου 1877
Χρονική κάλυψη:
18770822
Λοιπές θεματικές κατηγορίες:
Συγγράμματα – Βιβλία κ.λ.π.
Βιβλιοθήκη - Λοιπές Βιβλιοθήκες - Σπουδαστήρια
Διδακτικό Προσωπικό
Ονόματα
Φοιτητικά
Λέξεις-κλειδιά:
Ειρηναίος Ασώπιος, βιβλιοθήκη
Αθήναιον
Barlow, κατάταξη βιβλιοθήκης
Γ. Ζαβιτσάνος
Αν. Χρηστομάνος
Βούρβαχης
Πανεπιστημιακή φάλαγγα
Μόνιμη διεύθυνση:

1


2


3