Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136958 1100 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σπάραγμα Ευαγγελισταρίου
Υπότιτλος:
Όρθρου Μεγάλης Δευτέρας
Αιώνας:
ΙΑ΄ (τέλη) - ΙΒ' (αρχές)
Ύλη:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
28,5 Χ 23 / 22,5 x 16,5
Αριθμός φύλλων:
2 (στήλες 2)
Σημειογραφία:
Εκφωνητική
Αριθμός τεκμηρίου:
Γ'

1


2


3