Σπάραγμα Προφητολογίου

Ντοσιέ / Φυλλάδιο uoadl:136968 1329 Αναγνώσεις

Πρωτότυπος Τίτλος:
Σπάραγμα Προφητολογίου
Υπότιτλος:
Αναγνώσματα Μεγάλου Σαββάτου
Αιώνας:
ΙΒ'
Ύλη:
Περγαμηνή
Διαστάσεις:
25,5 Χ 21,5 / 19 x 15
Αριθμός φύλλων:
6 (στήλες 2)
Σημειογραφία:
Εκφωνητική
Αριθμός τεκμηρίου:
Ε'

1


2


3


4


5


6


7